Czwartek - 9 stycznia
09:00
Rejestracja uczestników
10:00
Rozpoczęcie Forum
10:15
Implementacja wymagań oceny zgodności według MDR przez jednostkę notyfikowaną TÜV Rheinland LGA Products GmbH numer 0197
11:45
Przerwa kawowa
12:00
Implementacja wymagań oceny zgodności według MDR przez jednostkę notyfikowaną TÜV Rheinland LGA Products GmbH numer 0197
13:30
Przerwa obiadowa
14:15
Implementacja wymagań oceny zgodności według MDR przez jednostkę notyfikowaną TÜV Rheinland LGA Products GmbH numer 0197
15:45
Przerwa kawowa
16:00
Czy jesteś gotowy na certyfikacje MDSAP? Omówienie zasadniczych wymagań przystąpienia do programu
17:45
Zakończenie I dnia Forum, dyskusja, pytania
Piątek - 10 stycznia
09:00
Rola akredytowanego laboratorium w procesie oceny zgodności elektrycznych wyrobów medycznych z wymaganiami prawa
10:30
Przerwa kawowa
10:45
Wymagania MDR dla producentów posiadających ważne certyfikaty MDD
12:30
Przerwa obiadowa
13:30
Wymagania MDR dla producentów posiadających ważne certyfikaty MDD
15:00
Podsumowanie i zakończenie Forum